• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa

  U podstaw dokonania rzetelnej i profesjonalnej wyceny nieruchomości leży właściwe ustalenie stanu nieruchomości, w tym dokonanie oględzin. Oględziny nieruchomości stanowią ten element wyceny, który w istotny sposób wpływa na proces szacowania nieruchomości. Bez dokonania oględzin nieruchomości, a także bez analizy dokumentów pozwalających na ustalenie stanu oraz przeznaczenia nieruchomości dokonanie wyceny i w efekcie sporządzenie operatu szacunkowego nie jest możliwe.

Artykuły

 • Zobacz, który rodzaj dofinansowania z tarczy antykryzysowej może wybrać rzeczoznawca

  Tarcza antykryzysowa pozwala na uzyskanie dofinansowania działalności. Poniżej prezentujemy dwie z kilku takich możliwości, z których skorzystać mogą rzeczoznawcy majątkowi.
 • Umowa powierzenia danych osobowych – zagadnienie praktyczne

  W pracy rzeczoznawcy niejednokrotnie zaistnieje konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych – zarówno przez rzeczoznawcę innemu podmiotowi jak i przez klienta rzeczoznawcy. Warto wiedzieć, kiedy i jak to prawidłowo zrobić.
 • Jak wykazać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Wykonanie jakiegokolwiek przedsięwzięcia budowlanego wymaga wykazania tzw. „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. Co to dokładnie jest i kto powinien to prawo wykazać?
 • Czy można być jednocześnie współwłaścicielem z wpisanym do KW prawem służebności mieszkania

  Problem: Proszę o wyjaśnienie problemu możliwości jednoczesnego posiadania prawa współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i prawa osobistej służebności mieszkania w budynku na nieruchomości na rzecz współwłaścicieli. Czy można być współwłaścicielem nieruchomości i posiadać prawo służebności osobistej mieszkania na tej nieruchomości? Oba te prawa zapisane są w księdze wieczystej.
 • Wycena wartości najmu przy egzekucji z nieruchomości

  Problem: Dla celów egzekucji komorniczej określana jest wartość rynkowa prawa własności nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele niemieszkalne. Wyceniana nieruchomość jest przedmiotem najmu. Umowa najmu zawarta na czas określony. W dniu wyceny umowa najmu ma obowiązywać jeszcze 2,5 roku.
 • Zobacz, jakie są praktyczne zasady sporządzania operatów szacunkowych

  Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.
 • Tarcza antykryzysowa - obowiązek zgłoszenia budowy a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy

  W dniu 7 marca 2020 r. został ogłoszony tekst ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych (Dz.U.z 2020r.poz. 374). Natomiast 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych, powszechnie znana jako tzw. „Tarcza antykryzysowa. Przewiduje ona m.in. zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa COVID-19.

Aktualnie przeglądasz

Maj 2020 - Nr 10
avl 10 okładka