• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Nowości

 • Garść ważnych wyroków

Temat numeru

 • Jakie dokumenty pozwalają wykazać prawo własności nieruchomości

  Jednym z ważniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym, jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach może jednak okazać się ono niewystarczające i wtedy inwestor będzie zmuszony do przedłożenia dowodów potwierdzających, że prawo to posiada. W tym artykule przedstawiamy dokumenty, za pomocą których można wykazać prawa własności nieruchomości, samodzielnego lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Artykuły

 • Praktyczne kompendium wiedzy o ewidencji gruntów i budynków

  Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zbiorów informacji wykorzystywanych przez praktycznie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – inwestorów, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników organów zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną gruntów rolnych czy nadzorem budowlanym. Informacje zawarte w ewidencji mogą być wykorzystywane zarówno na etapie wstępnych analiz przedprojektowych w ramach, których rozważa się potencjalne lokalizacje inwestycji, jak i na etapie stricte projektowym i etapie realizacji inwestycji.
 • Pomiar objętości mas ziemnych – czyli o dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu

  Zwykle pomiary hałd wykonuje się przy użyciu techniki fotogrametrycznej z drona. Często pomiar wspomagany jest pomiarem GPS i tachimetrem. Po co wykonuje się pomiary hałd kruszyw czy wykopów? Jakiego rodzaju masy ziemne się mierzy i w jakich interwałach czasowych? Gdzie inwestorzy nieruchomości przepłacają za wywóz mas ziemnych na placu budowy? Jak wykonuje się takie pomiary i co powinien zawierać raport? W tym artykule przybliżamy podstawowe kwestie związane z takimi zleceniami. Przedstawiamy także historię o dwóch takich, co w 4 miesiące skradli hałdy dolomitu o wartości 4 mln zł. 
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu – czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej

  Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności. Jak zatem wygląda ta procedura w różnych przypadkach?

Aktualnie przeglądasz

Styczeń 2020 - Nr 06
avl 06 okładka